youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Golden Nugget Lake Charles

Lucky Dragon Mini-Baccarat Giveaway

June 7 & 8

Lucky Dragon Mini-Baccarat Giveaway

Friday, June 7 & Saturday, June 8

Friday, June 7
Mini-Baccarat Hot Seat | 9:00pm – 1:00am (NEXT DAY)

 • Every 30 minutes, 5 lucky seats will be awarded Hong Kong Market Gift Cards and an entry into the Lucky Dragon Drawing!
 • Winnings will be based on the guest’s Tier Level.
 • Billionaire’s Club Winners receive $500 value Hong Kong Market Gift Cards.
 • Elite Winners receive $400 value Hong Kong Market Gift Cards.
 • Chaiman Winners receive $300 value Hong Kong Market Gift Cards.
 • Premier Winners receive $200 value Hong Kong Market Gift Cards.
 • 24 Karat Winners receive $100 value Hong Kong Market Gift Card.
 • Must have an open rating and be actively playing Mini-Baccarat during the Promotional Times to be eligible.

Saturday, June 8
Lucky Dragon Drawing | 3:00pm – 5:00pm

 • Every 30 minutes, 1 name from the winners that claimed in the Mini-Baccarat Hot Seat will be announced to receive $5,000 Promo Chips!

Quà tặng Mini-Baccarat Rồng May Mắn
Thứ Sáu, ngày7 tháng 6 & Thứ Bảy, ngày 8 tháng 6
Thứ sáu, ngày 7 tháng 6

 • Ghế Nóng Mini-Baccarat | 9h tối – 1h sáng
 • Mỗi30 phút, 5 ghế may mắn sẽ được nhận Gift Card của chợ Hồng Kông và một phiếu tham dự bốc thăm Rồng May Mắn!
 • Giải thưởng sẽ dựa vào Cấp Bậc thẻ chơi của quý khách.
 • Người thắng là Billionaire sẽ nhận được $500 Gift Card chợ Hồng Kông.
 • Người thắng là Elite sẽ nhận được $400 Gift Card chợ Hồng Kông.
 • Người thắng là Chairman sẽ nhận được $300 Gift Card chợ Hồng Kông.
 • Người thắng là Premier sẽ nhận được $200 Gift Card chợ Hồng Kông.
 • Người thắng là 24 Karat sẽ nhận được $100 Gift Card chợ Hồng Kông.
 • Để tham gia chương trình, người chơi bắt buộc phải ngồi tại bàn và chơi trong thời gian qui định.

Thứ bảy, ngày 8 tháng 6
Bốc thăm Rồng May Mắn | 3h chiều – 5h chiều

 • Mỗi 30 phút, 1 người may mắn sẽ được chọn từ những người chiến thắng trước để nhận $5000 Promo Chip!